maandag 11 november 2013

Deceptive Dutch Word, 11 November 2013

loop = barrel (of a gun)
           course (in the course of time)
           walk/run

(pronounced as "lope")

maandag 30 september 2013

maandag 19 augustus 2013

maandag 22 juli 2013

dinsdag 21 mei 2013

Deceptive Dutch Word, 21 May 2013

believen

naar believen = to one's liking
als het u belieft = (if you) please
zoals het u belieft = as you see fit

maandag 25 februari 2013